Ведміцький Юрій Григорович

Резюме

1   Народився в 1965 році в м. Вінниці. В 1982 р. закінчив Вінницьку СШ №13, нагороджений Золотою медаллю. В 1989 р. з відзнакою закінчив Вінницький політехнічний інститут. 

             Кандидат технічних наук, доцент.

             Працює на кафедрі теоретичної електротехніки та електричних вимірювань ВНТУ на посаді доцента кафедри. 

             Автор та співавтор трьох підручників, рекомендованих МОН України для студентів ВНЗ,  шести навчальних посібників, двох монографій, понад п'ятидесяти наукових робіт. 

             Приймає активну участь в науковій та госпдоговірній роботах кафедри і університету.

             E-mail: TEEB@i.ua

             Персональна сторінка: vedmickiy.vk.vntu.edu.ua